Tirsdagsholdet / Opvisningsholdet

Lyngheden-Ringkøbingegnens opvisningshold – Tirsdagsholdet

Holdets formål er at fremføre underholdende og medrivende opvisninger i henhold til de to foreningers formålsparagraffer.

Holdets opvisninger deler sig i fire hovedområder:

  • Et bredt udvalg af danske folkedanse – ofte fremført i serier.
  • Hertil en del danse fra de nordiske lande.
  • Ragna Tangs danse.
  • Anstandsdanse – menuetter o.l. fra 1700-tallet.
  • Baldanse fra 1800-tallet.

Blandt de sidstnævnte er nye danse koreograferet til den ældre musik.

Ofte har de større opvisninger karakter af danseforestillinger.


Træning

Holdet træner i Sognehuset i No. Det foregår hver tirsdag aften 19:30 til 22:00 hele året, undtagen juli måned.

Træningen er målrettet dygtiggørelse af danserne til at kunne fremføre underholdende og medrivende opvisninger. Samtidig hermed vægtes det sociale samvær højt som en væsentlig del af træningsaftenerne.


Leder af Lyngheden/Ringkjøbing-egnens Opvisningshold:

Lars Provstgaard

Nyropsvej 10, Kloster

6950 Ringkøbing

Tlf. 40 46 02 93    Mail:  el.provstgaard@mail.tele.dk

 

Betina Mørup Ahlers

Lervangvej 14, Ølstrup

6950 Ringkøbing

Tlf. 27 29 61 19     Mail:  b.dansemus@hotmail.com


Spillemænd:

•Niels Hykkelbjerg, harmonika

•Susanne Madsen, klaver

•Helle Husted, klaver

•Jens Peder Knudsen, kontrabas

•Anders Løager, violin

Jørgen Nichelsen, hamonika


Optagelse

Optagelse på holdet sker hovedsagelig i september, hvor nye dansere frit kan deltage. Det forventes at nye dansere

Kan grundtrinene

Viser potentiale for udvikling

Vil indgå i det sociale fællesskab

Er parat til at yde en indsats for at udvikle sig

Efter den frie måned tages stilling til om de nye dansere har vist potentiale til efter en træningsperiode at kunne deltage i opvisninger. Afgørelsen træffes af udvalget og danselederen.


Historie

Holdet er en fusion mellem Lynghedens Folkedansere og Ringkøbingegnens Opvisningshold. De to foreninger har samarbejdet om holdet siden 2001.

Lynghedens Folkedansere er oprindelig dannet som et selvstændigt opvisningshold, mens Ringkøbingegnens Opvisningshold er en del af foreningen Ringkøbingegnens Folkedansere.

Holdet består stadig af de to foreninger og ledes af et fælles udvalg. I det daglige fungerer holdet i nær tilknytning til Ringkøbingegnens Folkedansere.